Játék Mese Mozgás- a mesevilág 7próbája

 

 

A mesevilág foglalkozások középpontjában minden alkalommal egy mese áll, ami köré a képességfejlesztő játékok és feladatok épülnek. A gyermekeknek minden alkalommal ki kell állniuk a 7-próbatétel, így a mesei elemeken keresztül alapozzuk meg a kognitív és érzelmi képességeket illetve a finom és nagymozgásokat, melyek elengedhetetlenek a sikeres iskolakezdéshez.

Kinek ajánlom?

Minden nagycsoportos gyermeknek, akik a következő tanévtől megkezdik az első osztályt, különös tekintettel azokra, akiknél éretlen idegrendszer és/vagy mozgáskoordinációs zavar gyanúja áll fent!

 

Mit fejlesztünk?

 

  • Olvasást előkészítő részképességek megalapozása

vizuális és auditív észlelés és emlékezet, irányok megkülönböztetése, térbeli és síkbeli tájékozódás, analizáló és szintetizáló képességek, szerialitás, beszédritmus, beszédkészség, hangleválasztás, megfelelő nyelvi rendezettség, szókincs, hallott szöveg értése.

  • Írást előkészítő részképességek megalapozása

mozgáskoordináció, szem-kéz koordináció, finommotorika és grafomotorika, vizuális észlelés, szerialitás, térbeli és síkbeli tájékozódás, összerendezett írásmozgás megalapozása, helyes ceruzafogás kialakítása.

  • Matematikai részkészségek előkészítése

analitikus és problémamegoldó gondolkodás, szerialitás, megfigyelőképesség, viszonyfogalmak, relációs jelek és szókincs megalapozása, mennyiségfogam kialakítása.

  • Szociális készségek és érzelmi intelligencia fejlesztése 

önbizalom, elfogadás, feladattudat, kitartás, kudarctűrő képesség, egymásra figyelés, empátia, együttműködés, kapcsolatteremtési készség.

 

Helyszín: 1030 Kegelgasse 23

Időtartam: 60 perc

Ára:

1 szemeszter 250€ /10 alkalom 

Minden második pénteken!

Őszi szemeszter kezdete : 2023 szeptember 1

16:30-17:30

5 éves kortól

Min 3 fő max 6 fő