A szolgáltató neve BalanceHirsch Gyöngyi Hirsch e.U
A szolgáltató székhelye 2051 Zellerndorf Watzelsdorf 84
Az adatvédelemmel kacsolatos központi e-mail cím info@blancehirsch.at
A tartalomért felelős Gyöngyi Hirsch

TARTALOM:

Minden tartalmat gondosan ellenőriztem. Ettől függetlenül nem vállalok felelősséget a jelen weboldalon közölt tartalom aktualitásáért, helyességéért, minőségéért vagy teljességéért. A közölt információk felhasználásából vagy elmulasztásából, illetve hibás vagy hiányos információk felhasználásából eredő anyagi vagy nem vagyoni károkkal kapcsolatos velem szembeni felelősségi igények elviekben kizártak, kivéve, ha szándékos vagy súlyosan gondatlan vétségemrőll van szó.  Kifejezetten fenntartom a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül megváltoztathassam, kiegészítsem, töröljem vagy ideiglenesen vagy véglegesen megszüntessem az oldalak egyes részeit vagy a teljes tartalmát.

HIVATKOZÁSOK ÉS LINKEK:

Az erre a weboldalra mutató hivatkozások engedélyzettek, ha olyan külső hivatkozások, amelyek új böngészőablakot nyitnak meg, és teljes oldalakat jelenítenek meg (beleértve a navigációt is). Az oldalak átvitele a hivatkozásbeállító keretébe nem megengedett. A külső oldalakra mutató saját linkek csak útjelzőket jelentenek ezekre a webhelyekre; ezért külső hivatkozáson keresztül mindig új böngészőablakban jelennek meg. Nincs befolyásunk azon oldalak tartalmára, amelyekre hivatkozunk. Ezennel kifejezetten elhatároljuk magunkat minden tartalomtól, beleértve a külső oldalakra mutató külső hivatkozások aloldalainak tartalmát is. Ha a hivatkozott oldalak egyike megkérdőjelezhető tartalommal rendelkezik, kérjük, jelezze! Ebben az esetben a link azonnal törlődik.

SZERZŐI JOGOK ÉS SZERZŐI JOGOK: Törekszünk a felhasznált grafikák, hangdokumentumok, videoszekvenciák és szövegek szerzői jogainak betartására, valamint saját magunk által készített grafikák, hangdokumentumok, videoszekvenciák és szövegek felhasználására, illetve licencmentes grafikák, hangdokumentumok, videoszekvenciák és szövegek felhasználására. A honlapon említett és harmadik felek által esetlegesen védett márkákra és védjegyekre korlátozás nélkül vonatkoznak a vonatkozó védjegytörvény rendelkezései és a mindenkori bejegyzett tulajdonos tulajdonjogai. Nem szabad pusztán a puszta említés alapján levonni azt a következtetést, hogy a védjegyeket nem védik harmadik személyek jogai! Az általunk készített közzétett tartalom szerzői joga kizárólag a miénk marad. Az ilyen grafikák, hangdokumentumok, videoszekvenciák és szövegek más elektronikus vagy nyomtatott kiadványokban való sokszorosítása vagy felhasználása kifejezett hozzájárulásunk nélkül tilos.